Grønnegade 73 A
.
Grønnegade 73 A
.
Grønnegade 73 A
.
Grønnegade 73 A
.

Grønnegade 73 A ligger på Grønnegade 73 A i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Portbygningen er opført i 1915 af arkitekt Carl Petersen, som en del af Faaborg Museum som han i 1912 blev bedt om at tegne for konservesfabrikanten Mads Rasmussen.

Beskrivelse

Den lille portbygning udgør den ene af to sidepartier der indrammer facaden på Faaborg Museum. Portbygningen er svagt buede, og facaden mod Grønnegade består af et stort portfag med en tredelt, gråmalet træport med firkantede fyldinger i og en enkel gående dør i det midterste portfag. Gårdsiden er modsat grundmuret og kalket med jernvitriol og heri ses en nyere glasdør. Taget er et heltag hængt med blådæmpede vingetegl. Portbygningen er i det indre en del af Faaborg Museums butik og information. For yderligere beskrivelse se fredningsbeskrivelsen for Faaborg Museum.

Miljømæssig værdi

Portbygningen har stor miljømæssig værdi for resten af museumsbygningen, idet de tilsammen danner den symmetriske facade.

Kulturhistorisk værdi

Se fredningsbeskrivelsen for Faaborg Museum.

Arkitektonisk værdi

Se fredningsbeskrivelsen for Faaborg Museum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links