Grønnestrand Mølle er Danmarks eneste bevarede mølle, der er tækket med lyng. Det fortælles, at møller Johan Kasper Sørensen allerede i 1870’erne begyndte at indsamle drivtømmer ved Vesterhavet til byggeriet af møllen, der stod færdig i 1886.
.

Grønnestrand Mølle, også kaldet Lyngmøllen, ligger i et hede- og klitområde ved Vesterhavet. Det er en lille hatmølle med drejelig hat ligesom en hollandsk mølle, men uden stjernehjul. Selve mølleværket ligner derfor stubmøllens og har kun ét gear. Den ottekantede mølle, der er bygget af drivtømmer, står på otte syldsten. Møllekroppen er tækket med lyng, og den løgformede hat med tagpap. De sejlførende vinger har et vingefang på kun 8,8 m.

Møllen blev opført som gårdmølle af Johan Kasper Sørensen på Strandgården, antagelig i 1886. Før møllen blev bygget, måtte bønderne køre de ca. 7 km til Kollerup Mølle med deres korn.

Grønnestrand Mølle var i drift til ca. 1914. Den blev fredet i 1986 og gennemgik herefter en gennemgribende restaurering. Den var indtil 1995 i Johan Kasper Sørensens slægts eje.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Møller

Eksterne links