Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum og Egnssamlingen i Saltum er de to eneste kulturhistoriske museer i Jammerbugt Kommune. Derudover findes en række privatejede samlinger og formidlingscentre. I mangel af et statsanerkendt museum i kommunen varetager Nordjyllands Historiske Museum museumslovens bestemmelser om samarbejde med plan- og fredningsmyndigheder. Det betyder, at museet i forbindelse med nybyggeri og kommunens fysiske planlægning rådgiver om hensynet til kulturhistoriske interesser og i nogle tilfælde foretager arkæologiske udgravninger.

En række steder i kommunen formidler den lokale kulturhistorie, fx Lyngmøllen ved Grønnestrand og Klim Kalkovn. I Lundergård Mose nær Pandrup udgør Kaas Briketfabrik ligeledes en vigtig del af kulturhistorien. Den frivillige forening Moselauget arbejder for at få etableret et formidlingscenter i tilknytning til den gamle briketfabrik.

I de små kystbyer vidner redningsstationerne, der blev etableret i årene efter 1850, sammen med skudehandlergårdene om kystens store betydning for næringslivet i området. Der har været adskillige skudehandlergårde med tilhørende pakhuse ved kommunens strande, hvoraf Tranum Strandgård og Kancelligaarden i Blokhus er velbevarede. I den anden ende af kommunen på Gjøl vidner spor efter den gamle tjæregrav om det særlige fiskeri med bundgarn, der foregik herfra i Limfjorden.

I Brovst findes et særligt kulturmiljø omkring den nedlagte C.O. Jensens Maskinfabrik, der var i drift i perioden 1897-1961 og hovedsagelig fremstillede landbrugsmaskiner. Fabrikanten byggede specielle arbejderboliger i kvarteret omkring fabrikken i Vestergade, og dette arbejderkvarter er fortsat intakt som C.O. Jensens Vej.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links