Som en del af LAND-SHAPE-festivalen udførte Lilibeth Cuenca Rasmussen performancen Snake Skin Strip i Blokhus Klitplantage i 2016. I værket stripper kunstneren sig igennem lag af identiteter som en slange, der skifter ham.
.
Axel P. Jensens maleri fra 1940 viser kunstnerens fortolkning af Vendsyssels natur, hvor han ofte understreger linjerne i landskabet. Den hvide gård i baggrunden fanger blikket uden at bryde landskabets konturer. Privateje.
.

Med sine varierede landskaber og kystmiljøer har Jammerbugt Kommune tiltrukket flere danske kunstnere gennem tiderne. Fra begyndelsen af 1900-tallet begynder kunstnerne at komme til egnen, bl.a. malere som Anders Hune, Albert Kongsbak og Axel P. Jensen, hvoraf sidstnævnte må anses som den væsentligste i forhold til at fortolke livet og landskabet på egnen.

I dag rummer kommunen stadig kunstnere, der beskæftiger sig med lokale, topografiske gengivelser, bl.a. maleren Anne Just, der fra 1991 gjorde sin have til et stykke havekunst. Også efter hendes død i 2009 har besøgende kunnet opleve den frodige have, der står i stor kontrast til det nærliggende Vesterhav og klitplantagerne.

Kommunen huser flere kunstværker i det offentlige rum, bl.a. i parker, offentlige bygninger og på pladser. I 2004 fik kommunen et land art-værk af Kurt Tegtmeier, Nordstjernen, der i dag er et visuelt kendetegn for Jammerbugt Kommune.

Udstillingssteder

Der er ingen statsstøttede kunstinstitutioner i kommunen, og centrale kunsttiltag finder ofte sted i privat regi eller som kommunalt støttede initiativer. Der er flere kulturhuse, der viser mindre udstillinger, herunder Galleri Munken ved Ingstrup, Bratskov i Brovst og Tinghuset i Fjerritslev.

I 1998 købte den daværende Brovst Kommune Strandgården af staten, der i dag fungerer som Tranum Strandgaard Kunst- og Kulturcenter.

Galleri Lien ved Slettestrand med udsigt over Jammerbugten åbnede i 1967.

Kunstnere

Gennem tiden har kunstnere især bosat sig omkring naturområder som Slettestrand, Svinkløv, Vester Torup, Blokhus og Saltum. Mange af deres værker kan i dag opleves på kunstinstitutioner uden for kommunen som Kunsten i Aalborg, hvor Anders Hunes og Axel P. Jensens værker indgår i samlingen, men også egnssamlingerne i Jammerbugt Kommune rummer en del værker af lokale kunstnere.

Blokhus har gennem årene været hjemsted for adskillige malere. I første halvdel af 1900-tallet var Axel P. Jensen og Einar Gross centrale skikkelser i byens kunstmiljø, som også omfattede malerne Lars Nielsen og Anders Hune.

Axel P. Jensen (1885-1972) fandt inspiration til sine motiver i landskabet og den høje himmel ved Blokhus. Han bosatte sig i Lien, hvorfra han fortolkede landskabet året rundt. Han dyrkede naturalismen, men forenklede med tiden formen, understregede linjen og brugte stærke farver samt løse penselstrøg og indskrev sig dermed i sin generation af modernistiske malere i dansk kunst.

Anders Hune (1894-1968) var både maler og forfatter. Han blev født Nielsen, men tog navnet Hune efter den by ved vestkysten, hvor han boede fra 1920’erne til 1935. Han malede både landskaber, fiskere og portrætter af betydningsfulde personer fra egnen og eksperimenterede med abstrakte skulpturer.

Kunstnerparret Ingeborg Thygesen (1910-86) og A.P. Simonsen (1907-70) bosatte sig ved Torup Strand i 1958, hvilket fik stor betydning for deres kunst og karriere. Motiver fra Jammerbugten blev helt centrale i Thygesens landskaber, og Simonsens fortolkninger af egnen og menneskene var ofte påvirket af det vestjyske lys.

Kunst i det offentlige rum

Kunsten i det offentlige rum er primært koncentreret i kommunens fire hovedbyer Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. Der er dog også interessante kunstværker uden for de større byer som Ejler Billes udsmykninger i feriebyen Rødhus Klit fra 1985 og projektet Haven i Hune fra 1991 af Anne Just og Claus Bonderup. Kunsten i det offentlige rum har ofte en solid lokal forankring, hvor kunstneren enten kommer fra egnen, eller værket er udført med fokus på egnens historie, områdets potentiale og landskabets betydning. Det gælder også den offentlige kunst i Jammerbugt Kommune, hvor man bl.a. kan finde et ældre værk, der refererer til egnens historie ved Husby Hole syd for Fjerritslev. Her skildrer et monument fra 1941 Slaget på Sankt Jørgensbjerg.

I Biersted har den lokale kunstner Jørgen Levin Sørensen udført fire granitfigurer, og i Jernbanegade i Brovst har billedkunstner Peter Lunding i 2006 lavet syv bronzeskulpturer på sorte granitsteler. Alle Lundings skulpturer refererer til egnens udvikling og historie, fra den tidlige bosætning over landbrug, ålegårde, fiskeri, landboreformer og jernbanen. Op gennem 1980’erne og 1990’erne erhvervede de tidligere kommuner adskillige værker til byforskønnelse, og dertil kom flere donationer fra fonde og private samt statsstøttede tiltag. Det lokale og kulturbevarende aspekt går igen i flere af værkerne; fx har billedhugger Lene Rasmussen skabt værket Alfreds Plov fra 1986 på Fælledvej i Saltum. Flere af kunstnerens værker kan ses i kommunen, bl.a. i Saltum på Saltum Centralskole, i Blokhus samt i Pandrup, hvor hun i 1990 lavede Pandrups industribys forskønnelsespris, Stjernen, i rustfrit stål.

Et af kommunens væsentligste værker stod færdig i 2004 ved indfaldsvejen sydøst for Aabybro: land-art-værket Nordstjernen.

Siden 2007 har Jammerbugt Kommune arbejdet med en aktiv kulturpolitik. I Brovst har kommunen opsat skulpturer i 2009 af Karl Juul Christensen og Flemming Holm samt en skulptur i Hune i 2011 af Poul Cederdorff. Flere nyere private initiativer kan bl.a. ses i Aabybro på pladsen ved Spar Nord Bank på Østergade, hvor Poul Isbaks Sofa fra 2003 blev udvidet til et helt dagligstuemøblement i 2010 med tilførsel af et sofabord af lysegrøn marmor, en bog af brasiliansk granit og en radio af svensk granit. Alle disse skulpturer blev givet som gaver til byen af Spar Nord Fonden. På plænen foran herregården Bratskov står skulpturen Sammenhold fra 2009.

Kommunen har siden 2007 deltaget i den nordjyske kulturaftale, der er et strategisk samarbejde mellem Kulturministeriet, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Kommunen har været vært for Kulturaftale Nordjyllands fyrtårnsprojekt LAND-SHAPE-festivalen, der viste nye land art-værker i Blokhus Klitplantage i juni 2016, bl.a. med fokus på områdets potentiale og landskabets betydning.

Kunsthåndværk og design

Langs kysten mod havet har adskillige kunsthåndværkere bosat sig. Ved Torup Strand har bl.a. pottemager Rikke Kristensen værksted, og tæt ved Slettestrand ligger Rakugalleriet, der fremstillet rakubrændt lertøj. Lidt længere mod nord mellem Saltum Kirke og Saltum Strand ligger maler og tekstildesigner Janne Wollesens værksted og atelier.

I Fjerritslev havde den finsk-danske billedvæver Berit Hjelholt hjemme. Hun er kendt for sit hovedværk til Folketingssalen Som en rejselysten flåde fra 1987. I slutningen af 2016 har Folketinget i forbindelse med en renovering af Folketingssalen doneret værket til Vendsyssel Kunstmuseum. Lokalt kan man opleve hendes værk Spænd over os dit himmelsejl fra 2005 i kirkesalen på Plejecenter Solgaarden.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links