Østkappe mod nord. Dreng eller mand har trukket sine bukser ned.
.
Nordre kappedel. Mand skyder drage med bøsse.
.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon og kor. Malerierne er dateret til 1520-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skiveværkstedet (o. 1522-1555).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Saltum Kirke forestiller dagligliv, dyder og laster og scener fra det gamle testamente. Malerierne viser Abiud (Jesu forfader), David (Jødisk konge), Eleazar (Jesu forfader), Eliud (Jesu forfader), Hizkija (Jesu forfader), Jesse/Isaj (Jesu stamfader), Joram (Jesu forfader), Josija (Jesu forfader), Kristus/Jesus (Guds søn), Manasse (Jesu forfader), Maria (Jesu moder), Salomon (Jødisk konge, prophet), Shealtiel (Jesu forfader), dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, narre, gøglere og jøder, vrængefigurer og masker og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter, topornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, menneske, dyr og væsen, omvundet stav, ranke og blad, musetrappe, stjerne, krabbeblad, træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Enestående og aldrig overkalket udsmykning af høj kvalitet. I hvælvene er motivvalget ikke religiøst, men med mindre verdslige scener og figurer samt fantasivæsener næsten gemt i rankeværket.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælv og korpolygon er kraftigt tilsmudsede, og der er flere steder saltskader, især i korpolygonen. Det bør undersøges, om skaderne er aktive. På korets nordvægs vestre del ses tilsmudsning som følge af radiator placeret under maleri. Under højtider anvendes levende lys i alle stolestader. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Saltum Kirke fremstår som et langhus, hvis vestlige ende udgøres af et romansk skib, i hvilket der indgår den hvælvede underdel af et nu forsvundet romansk vesttårn, alt opført i granitkvadre på profileret sokkel. I senmiddelalderen er det romanske kor med apsis erstattet af det nuværende langhuskor opført i genanvendte kvadre og med halvanden samtidig ribbehvælving. I samme periode er skibets mure forhøjede i munkesten og overhvælvede. I gotisk tid tilføjedes et bredt vesttårn opført i kvadre nederst og munkesten øverst med hvælvet tårnrum og trappehus mod vest. Våbenhus på skibets sydside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links