Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1550-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Lille fragment af vægudsmykning med to kvinder, hvoraf kun den ene er velbevaret.
.

Kalkmalerierne i Oxholm Kirke forestiller rankeslyngornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Det bevarede fragment på korets sydvæg viser en efterreformatorisk scene med to kvinder.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på korets 1. fags sydvæg er kraftigt retoucheret. Retoucheringerne fremstår misfarvede. En istandsættelse vil først og fremmest have et æstetisk sigte.

Kirken

Oxholm Kirke er o. 1500 bygget som klosterkirke for Ø kloster i gul munkesten iblandet enkelte granitkvadre fra en tidligere kirke. Kirken består af kor med tresidet østafslutning, der går i et med hovedskibet, et nordligt sideskib, et gravkapel mod nordøst og mod vest et slankt tårn. I kirken er i alt 11 samtidige hvælv. I hovedskíbet er mod vest to krydshvælv og mod vest et seksdelt hvælv og et stjernehvælv. I korets tresidede østafslutning er der seksdelt hvælv. I sideskibet er fem og i kapellet et krydshvælv. På kirkens nordside er en række stræbepiller, mens man på sydsiden har fjernet en korgang og omsat muren. Korets vestfag var tidligere delt i to stokværk med nonnernes kor på øverste stokværk. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links