Passerrosetter i kapper.

.
Ved sladrehul lille mandsfigur med "briks" i østre kappeflig.
.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Jenvoldh Murmester (o. 1512).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Hune Kirke forestiller vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I tårnets hvælv er malet avancerede passerrosetter samt en lille figur ved sladrehul.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I malerierne i tårnhvælv forekommer omfattende revnedannelser, og de fremstår nedbrudte. Malerierne er endvidere kraftigt tilsmudsede.

Kirken

Hune Kirkes romanske apsis, kor og skib er bygget i granitkvadre på skråkantsokkel. I gotisk tid fik koret indsat et og skibet tre ottedelte hvælv. Den romanske korbue i granitkvadre er bevaret. Hvælvet i apsis blev i gotisk tid ommuret. Vesttårnet, der har bredde som skibet, er på samme tid som overhvælvingen af skibet opført overvejende i gul og rød munkesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv og trappehus mod vest. Det sydvendte våbenhus med samtidigt krydshvælv er fra gotisk tid. Tårnrummet fungerer nu som ligkapel og apsis som sakristi. Kirkens romanske dele står i blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links