Scener fra Kristi Lidelseshistorie.
.
Detalje øst for nyere vindue. Domfældelsen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1520 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jenvoldh Murmester (o. 1512) og Skørpingværkstedet (o. 1375-1400).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Biersted Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser apostle, Kristus/Jesus (Guds søn), Pilatus (Statholder) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Maleriet på korets nordvæg er en af meget få højgotiske udsmykninger i Jylland. I korets hvælv en let og enkel ornamental udsmykning svarende til den i Torslev Kirke udført af Jenvoldh Murmesters værksted i 1512.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korets hvælv er tilsmudsede, og i østkappens søndre kappedel øverst ses udbredte aktive saltskader, hvorved maleriet fremstår nedbrudt. Maleriet på skibets nordvæg er på trods af tilsmudsning i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Biersted Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Hvælvene i kor og skib er senmiddelalderlige. I senmiddelalderen er opført af til dels genanvendte kvadre et vesttårn med hvælvet tårnrum. Tårnet blev i 1809 nedrevet til skibets gesimshøjde, men genopbygget i 1927. På skibets nordside er et våbenhus fra nyere tid.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links