Delvis afdækket rankeværk med kolbeblomster og fugle.

.
Ribbekryds. Blomsterroset.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1512-1554 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skiveværkstedet (o. 1522-1555) og Jenvoldh Murmester (o. 1512).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Torslev kirke forestiller Andreas (Apostel), Peter (Apostel), helgener, Morten (Helgen, biskop af Tour), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), dyr, indskrifter, våbenskjolde, vrængefigurer og masker og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), frugt og bær, menneske, dyr og væsen, ranke og blad, sparre og passerroset.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Iflg. indskrift i skibets 2. hvælv er hvælvingerne først opført i 1512 af murermester Jenvoldh, hvis værksted sandsynligvis også udførte den enkle murermesterbemaling med meget små apostle og helgenfigurer, som er synlig i skibets tre hvælv. Denne udsmykning har minimum stået fremme i godt 20 år. Mellem 1533 og 1554 er hvælvene i koret og skibets 3. hvælv, men ikke skibets 1. og 2. hvælv, blevet dekoreret med flotte rankeslyng og våbenskjolde.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælv samt i skibets 1. og 2. hvælvs østkapper er ikke restaureret, men kun delvist frilagte. Malerierne har udover overkalkningslag revnedannelser, som kan betyde, at puds er løs. Endvidere er der sket en moderat tilsmudsning af malerierne i korhvælvet, dog er tilsmudsningen temmelig kraftig i den vestvendte kappe. Da det er skadeligt for malerierne på længere sigt at fremstå ubehandlede, bør der foretages en restaurering. Hvælvudsmykningen i skibets 3. fag, som blev restaureret i 2004, fremstår i en meget fin bevaringstilstand.

Kirken

Torslev kirke består af romansk kor og skib opført af granitkvadre over en dobbeltsokkel. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, og et vesttårn med et samtidigt trappehus på nordsiden blev opført af genanvendte kvadre og gule munkesten. Både vestforlængelsen og tårnrummet er overhvælvet af en oprindelige ottedelt hvælving, og lignende hvælv blev indbygget i det romanske skib og kor, nemlig to hvælv i skibet og ét i koret, muligvis så sent som 1512 efter en datering i skibets hvælv at dømme. Det nyere våbenhus og ligkapel med en mellembygning er opført af små røde teglsten. Kirken står hvidkalket bortset fra tårnets teglsten og de nyere tilbygninger mod nord, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links