Ribbekryds i kor før restaureringen i 2012.

.

Jesse rod.

.
Kalkmaleri fra Gjøl Kirke
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1530-1540 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gjøl Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente og Jesu voksenliv. Malerierne viser Benjamin (Josefs bror), Hizkija (Jesu forfader), Jesse/Isaj (Jesu stamfader), Josef (Søn af patriarken Jakob), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Ashar (Én af Jakobs 12 sønner), Dan (Én af Jakobs 12 sønner), Gad (Én af Jakobs 12 sønner), Issakar (Én af Jakobs 12 sønner), Juda (Én af Jakobs 12 sønner), Naftali (Én af Jakobs 12 sønner), Ruben (Én af Jakobs 12 sønner), Simeon (Én af Jakobs 12 sønner), Zebulon (Én af Jakobs 12 sønner), Gud (Vor Herre), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodias (Dronning), Jakob (Patriark), Moses (Arons bror), Salome (Herodias' datter), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), indskrifter, våbenskjolde, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad, frugt og bær, menneske, dyr og væsen og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen indeholder et meget sjældent motiv i dansk kalkmaleri: Jesse rod. Derudover forekommer de øvrige motiver kun få gange i vore kirker.

Kalkmalerierne er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand, dog ses en del misfarvninger i bemalingen, som kan skyldes ældre irreversible konserveringsmidler og ændringer af pigmenter.

Kirken

Gjøl Kirke har kor og et usædvanligt langt skib fra romansk tid, som er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Alle murene er senere omsat. Hvælvene i kor og skib er sengotiske. I senmiddelalderen er opført et vesttårn med hvælvet tårnrum og et trappehus mod vest. Ligeledes i sengotisk tid er på korets nordside opført et sakristi med samtidigt hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er opført i gule mursten i 1873.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links