Rankeslyngsornament og våbenskjold for familierne Gøye og Banner.
.

Rankeslyngsornament og våbenskjold.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skiveværkstedet (o. 1522-1555).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Lerup Kirke forestiller våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), krabbeblad, menneske, dyr og væsen, ranke og blad, stjerne og frugt og bær.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Skibets eneste hvælv er udsmykket med rankeslyngsornamentik udført af Skiveværkstedet. I rankeslynget er gengivet fire våbenskjolde.

Korhvælvets malerier er generelt set i en tilfredsstillende bevaringtilstand, om end de er kraftigt tilsmudsede samt med enkelte svindrevner.

Kirken

Lerup Kirkes kor og skib er midt i 1100-tallet opført i granitkvadre på skråkantsokkel. I sen middelalder fik koret og skibets østlige fag hver et ottedelt hvælv, mens skibets vestlige del har bjælkeloft. Den romanske korbue i granitkvadre er bevaret, men let udvidet. Det sengotiske vesttårn er bygget i kampesten og genanvendte kvadre, for oven dog overvejende i munkesten. Tårnets oprindelige hvælv er nedtaget. Det sydvendte våbenhus er fra nyere tid. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens tårnets overdel og våbenhuset er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links