Uidentificeret bispehelgen.
.

Nordre kappedele mod syd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1450-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jetsmarkværkstedet (o. 1450-1475).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ingstrup Kirke forestiller helgener, indskrifter, evangelister og evangelistsymboler og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne, blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Malerierne er udført af samme værksted som i Jetsmark kirke, og da de aldrig har været overkalkede, giver de vigtige oplysninger om værkstedets malemetoder. Derudover er kun de to omtalte udmalinger bevaret fra dette værksted.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Korhvælvets maleriers oprindelige farvelag er i en usædvanlig god bevaringstilstand. Der er dog både i korets øst- og nordkappe fugtskjolder, ligesom der er et lettere angreb af lyserøde bakterier mod nord. En del svindrevner kan betyde, at malepudsen sidder løs. Malerierne er formentlig aldrig blevet restaureret, hvilket forklarer, at der er efterladt sekundære kalklag på overfladen. Malerierne bør finafdækkes.

Kirken

Ingstrup Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i granitkvadre på profileret sokkel. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens stjernehvælvene i kor og skib er fra senmiddelalderen. Apsis blev i senmiddelalderen adskilt fra koret med en spærremur og anvendtes derefter som sakristi. Det brede sengotiske vesttårn er delvist opført i munkesten, nederst er dog en del genanvendte kvadersten. Efterreformatorisk våbenhus på skibets sydside er opført i granitkvadre på skråkantsokkel.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links