Blokhus Strand er åben for bilkørsel, og man kan køre langs Vesterhavet hele vejen fra Rødhus til Løkken. Om sommeren kan man nyde synet af badehusene eller høre Blokhus Kanonlaug, der ved solnedgang fyrer Blokhus-kanonen af ud over havet.
.

Kysten langs Jammerbugten er lav og sandet, og de brede, hvide strande har siden midten af 1800-tallet været besøgt af et stigende antal sommergæster. Især den lille skudehandlerby Blokhus tiltrak tidligt kunstnere og velhavere, og snart blev også det fremskudte Svinkløvplateau et attraktivt udflugtsmål. For at imødekomme borgerskabets ferieønsker var det i begyndelsen sommervillaer, badehoteller og pensionater, der skød frem, men i takt med at en bredere del af befolkningen fik mulighed for at holde ferie, blev området også præget af sommerhuse, campingpladser og feriecentre.

Fra sidst i 1500-tallet menes der at have været boder ved kysten ved Blokhus til fiskeri, nedsaltning, ophold og lignende, opført af handelsmænd fra Aalborg og egnens herremænd. I 1700-tallet var stedet en kendt handelsplads, og flere skudehandlergårde skød op. Op gennem 1880’erne aftog skudehandelen, men i Blokhus havde man tidligt øje for turismens muligheder, og skudehandlergårdene blev omdannet til badehoteller.

Den ældste bevarede skudehandlergård er Kancelligården, opført 1772-77. Over for den ligger Restaurant Kancelligården, opført i 1856 som herredsfogedbolig, og ved siden af denne ligger Strandingskroen, opført i 1844, men omdannet til badehotel i 1880’erne. I 1917 blev den igen kro og indrettet, som den er i dag. I 1844 oprettede Jens Carl Klitgaard et gæstgiveri i Blokhus, det senere Hotel Nordsøen, og lidt senere kom Klitgaards Badehotel til. Det blev mondænt at feriere her, og efter sigende var det journalist og forfatter Meïr Aron Goldschmidt, der som den første turist tog et havbad ved Blokhus og bekendtgjorde, at man her, som det eneste sted på vestkysten bortset fra Fanø, kunne bade i Vesterhavets bølger. De lokale så til med forbavselse, men der kom snart flere badegæster. I begyndelsen blev der badet fra badevogne, der blev skubbet ud i vandet, og de nuværende 47 badehuse på stranden er en reminiscens af denne badekultur.

Efter århundredskiftet blev de første sommervillaer opført i klitterne, flere af dem ganske ekstravagante, som fx Ankerhus, opført i 1917 med Sven Risom som arkitekt, eller Sandsgården, opført 1915-1916 af Louis Hygom. Sidstnævnte ejes i dag af Københavns Lærerforening og anvendes som feriekoloni.

Fra omkring 1920 begyndte de lokale også at udleje deres helårsbeboelser, og i 1930’erne kom der gang i masseturismen. Der blev bygget mange små og primitive sommerhuse, især i kvarteret bag Sømærket og øst for Klitvejen, parallelt med kysten. I 1934 blev sommerrestauranten Bellevue opført; den skilte sig ud fra de andre restauranter ved at forlange, at gæsterne var velklædte.

Efter 2. Verdenskrig blev nogle af rigmandsvillaerne i området indrettet til feriekolonier for skolebørn. Siden 1960’erne er der bygget mange sommerhuse i området, flere af dem bemærkelsesværdige. Blandt andet vakte arkitekt og designer Claus Bonderup betydelig opsigt med sit eget hus, nedgravet i klitten og kun synligt udefra ved to flueøjelignende glaskarnapper og et lille tårn. Huset blev opført 1973-74, men er senere udvidet. Lidt inde i landet åbnede forlystelsesparken Fårup Sommerland i 1975.

I 2015 blev Blokhus Bæk genåbnet og omformet af arkitektfirmaet Møller & Grønborg med nye belægninger og siddekanter. Det reetablerede bækforløb skal binde byens pladser sammen og dertil fungere som klimatilpasning til øget nedbør og oversvømmelser.

Jammerbugt Kommune har også igangsat projektet for at redefinere Blokhus som en klassisk badeby og gøre byen mere attraktiv for besøgende.

Videre læsning

Læs mere om byer i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links