Det centrale Aabybro, 2017. Byens handels- og servicecentrum findes omkring rundkørslen med vejene Østergade og Torvealle nær den nedlagte station på Viaduktvej. Jammerbugt Rådhus ligger i byen. Brogårdsvej, der løber vest om byen, forbinder byen med Løkken og Hjørring mod nord og mod sydøst med Aalborg. Ca. 13 km øst for centrum er der tilslutning til motorvej E39.

.
Centralt i Aabybro ligger Nørresundby Boligselskabs hvide bygninger på Passagen. Bygningerne stod færdige i 2013 og rummer 59 lejeboliger.
.

Aabybro har et areal på 411 ha og er med 5.859 indbyggere den største by i Jammerbugt Kommune. Byen ligger 17 km nordvest for Aalborg, 38 km syd for Hjørring og 66 km øst for Thisted. Visuelt fremstår området omkring Aabybro fladt, selv om den ældste bydel omkring kirken ligger på en hævet flade tæt ved Ryå. Byen ligger på kanten af Store Vildmose og nær Ryå, der afvander en stor del af Østvendsyssel til Limfjorden.

I 1897 blev Aabybro station på jernbanen Fjerritslev-Frederikshavn, og derefter voksede byen omkring stationen. Desuden udviklede byen sig langs landevejen til Aalborg, og i 1960 var den et typisk service- og industricenter orienteret mod oplandets behov. De tre kerner var vokset sammen, og landevejen var ført uden om byen.

Fra 1960 blev nye parcelhuskvarterer uden forretningsliv udbygget omkring de gamle bydele, og som en del af Aalborgs erhvervsudvikling blev et stort erhvervsområde etableret. Efter Kommunalreformen i 1970 blev byens funktion som kommunalt center styrket, men i 1980’erne gik udviklingen i stå. Efter år 2000, endnu en gang i kraft af Aalborgs nærhed, tog udviklingen igen fart. Også denne gang var det parcelhuskvarterer, der skød frem. Aabybro blev en soveby med flere boliger end arbejdspladser, og mange erhvervsaktive indbyggere pendler til Aalborg.

Bebyggelsen i Aabybro er kompakt. Byens centrum finder man ved jernbanestationen, hvor de gamle landeveje krydser hinanden. Herfra er der forbindelsesveje til byens kvarterer og til omfartsvejen. Vejanlægget er blevet suppleret med stisystemer.

Aabybro har handelscentrum, en efterskole, den nyrenoverede hal DGI-Huset og en ny skole til ca. 1.000 skoleelever. Byen har rekreative arealer i form af Søparken og den nyplantede Aabyskov. Kommunen har planlagt, at byen skal vokse mod nord og øst, når det gælder byggeri og erhverv. Syd for byen åbnede et nyt varmeværk i april 2016.

Betydning af bynavnet Aabybro

Den ældste kendte kilde til navnet Aabybro er fra 1584, hvor formen Aabye Bro optræder som navn på en bro. Den tidligst kendte brug som bebyggelsesnavn er fra 1664, hvor formen Oubye Brou optræder. I senere kilder findes former som Aabye broe (1688), Aabyebroe (1723) og Aaby Bro (1885). Navnet er sammensat af stednavnet Aaby, som betyder »byen ved åen«, og substantivet bro. Det betyder »broen ved Aaby« og sigter til broen, som går over Ryå.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links