Det centrale Brovst, 2017. Byens centrum er omkring vejene nær den nedlagte station, der lå på Stationsvej lige syd for Brovst Bibliotek. Herfra breder bykvarterer sig fortrinsvis mod syd. Vestergade/Østergade er en del af hovedvejen mellem Thisted, Aabybro og Aalborg.

.
Hverdagsliv i Brovst på den gennemgående hovedgade Østergade, der i vest bliver til Vestergade. De to gader udgør tilsammen byens hovedfærdselsåre.
.

Brovst er med sine 235 ha og 2.733 indbyggere den fjerdestørste by i Jammerbugt Kommune. Byen er beliggende på kanten af en bakkeø og har udviklet sig dels omkring Brovst Kirkeby, dels omkring stationsbyen fra omkring år 1900. Brovst ligger 34 km fra Aalborg, 58 km fra Thisted og 48 km fra Aars.

Brovst fik i 1897 station på Fjerritslev-Frederikshavn-banen. Stationen lå ved landevejen mellem Thisted og Aalborg, ca. 1 km nord for Brovst Kirkeby. Fra stationen og landevejen bredte nye småhuskvarterer og byfunktioner sig. Kommunalreformen i 1970 gav byen status som administrativt center for Brovst Kommune, og den jævne vækst fortsatte med nye parcelhuskvarterer frem til 1980, hvorefter byen stagnerede befolkningsmæssigt. Erhvervsudviklingen fortsatte imidlertid med udbygning af erhvervsarealer mod øst. Omkring 1970 voksede stationsbyens parcelhusområder sammen med Brovst Kirkeby.

Brovst er bygget op omkring de fire veje Kirkegade, Jernbanegade, Østergade og Vestergade. Kommunen arbejder for at etablere en omfartsvej, der kan lede trafikken enten nord eller syd om byen.

Betydning af bynavnet Brovst

Den ældste kendte kilde til navnet Brovst er fra 1458, hvor formen Brosth optræder. I senere kilder findes former som Brouist (*1462), Brouiistbro (*1467) og Browisth (1468). Navnet er sammensat af substantivet bro og det gammeldanske substantiv *wist, som betyder »opholdssted«, og det sigter til, at stedet ved broen blev benyttet som opholdssted.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links