Aars er med over 8.000 indbyggere Vesthimmerlands Kommunes største by og har et bredt udbud af handels- og servicevirksomheder. Himmerlandsgade i det centrale Aars er centrum for en stor del af butikshandelen, og det er også her, kommunens rådhus ligger.

.
Det centrale Aars, 2017. Byen er det kommunale administrationscentrum i Vesthimmerlands Kommune med rådhus på Himmerlandsgade i øst. Syd herfor ligger Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Stationsbygningen fra 1893 lå på Banegårdsvej, men den er nu nedrevet og erstattet af rutebilstation. Handels- og serviceydelser er koncentreret i området omkring Himmerlandsgade og Banegårdsvej. Ca. 12 km øst for byen er der tilslutning til Nordjyske Motorvej E45.
.

Aars har en befolkning på 8.246 og et areal på 597 ha. Vesthimmerlands Kommunes hovedby ligger omtrent midt mellem Viborg i syd og Aalborg i nordøst, i et bakket morænelandskab, der afvandes til Limfjorden af Halkær Å. Byen har et betydeligt opland; til de nærmeste købstæder, Nibe, Løgstør og Hobro, er der hhv. 21, 24 og 25 km.

Kirkelandsbyen Aars blev station på jernbanen fra Hobro til Løgstør og blev siden baneforbundet med flere større byer. Persontrafikken ophørte i 1966, men da var Aars for længst etableret som et vigtigt produktions- og servicecenter med forarbejdning af varer til og fra landbruget samt gymnasium og erhvervsskole. Den lokale administration har siden Strukturreformen i 2007 yderligere stimuleret byens servicesektor. Boligmassen var længe domineret af parcelhuse, men opførelsen fra 1990’erne af et stort antal sociale boliger, ofte centralt beliggende, har tiltrukket et bredere segment af tilflyttere og bidraget til stor befolkningstilvækst. Det bebyggede areal er siden 2. Verdenskrig mangedoblet, især med store villakvarterer nord og syd for hovedgaden, Himmerlandsgade. Det gamle stationsterræn syd herfor har givet plads til et butikscenter; her ligger også Jutlander Banks markante hovedsæde. I øvrigt er erhvervskvartererne samlet vest for byen. Halkær Ådal udgør en grøn afslutning af byen mod syd; en smal grøn kile skyder sig fra nord ned mod den ellers træfattige bymidte.

Aars ligger 11 km vest for Nordjyske Motorvej. En 9 km lang sydlig omfartsvej skal fra 2017 lette trafikken mellem denne og vestbyen såvel som kommunens vestlige dele i øvrigt. Aars var frem til 2007 kommunecenter i Aars Kommune.

Betydning af bynavnet Aars

Den ældste kendte danske kilde til navnet Aars er fra 1345, hvor det optræder som forled i formen Aarsheret. I senere kilder findes former som Arsoghhær[ eth] (1394) og Aarss (1455). Den latinske form Orgesia (*1187) tilskrives normalt Aars, men det er usikkert, om den faktisk hører til her. Navnet er muligvis sammensat af det gammeldanske mandsnavn *Āar i genitivformen *Āars og substantivet høj, som både kan betyde »gravhøj« og »naturlig forhøjning«. Det sigter således enten til Āars gravhøj eller til en naturlig forhøjning, som Āar har haft tilknytning til.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links