Hundeluftning på hovedgaden Vestergade, der løber gennem det centrale Aalestrup, og som bl.a. huser byens supermarkeder.
.

Det centrale Aalestrup, 2017. Byen er beliggende ned mod Simested Å i syd. Byen er vokset omkring den nedlagte jernbane fra 1893, der løb i den nordlige del af byen, hvor banetracéet nu anvendes som stisystem. Nord for banen ligger et større erhvervsområde. Handel og service er koncentreret omkring Vestergade. Øst for Aagade ligger den kommunale administration, Aalestrup Kirke og Aalestrup Realskole.

.

Aalestrup har en befolkning på 2.775 og et areal på 274 ha. Byen ligger i det sydvestlige Himmerland, 28 km nord for Viborg og 12 km syd for kommunecenteret Aars. Her skråner et jævnt moræneplateau svagt mod syd ned til en smeltevandsdal, gennem hvilken Simested Å slynger sig vestpå mod Hjarbæk Fjord.

Den lille kirkeløse landsby Aalestrup mellem ådalen og Hobro-Gedsted landevej oplevede i 1880’erne en vis erhvervsudvikling i tilknytning til landbruget. Banen og stationen blev anlagt lige nord for vejen, den senere hovedgade Vestergade-Borgergade. I første omgang blev den og et område syd herfor bebygget. I 1970’erne opstod et større parcelhuskvarter nord for banen, mens de nyeste villaområder mod vest og syd er anlagt i mindre partier i det åbne land.

Den lange, snorlige hovedgade præges nu af bebyggelse af stærkt varierende stil og alder. Fra centrum, som bl.a. markeres af en teater- og biografbygning, dagligvarehandel og et cykelmuseum, fører en landevej mod syd, og en lille ny bydel er fulgt med over åen.

En nordlig omfartsvej blev åbnet i 1980’erne, og eftersom hovedvejen Viborg-Aalborg passerer Aalestrup 3 km øst for byen, er bytrafikken kun lokal, og detailhandelsbranchen er beskeden. Også det rummelige erhvervskvarter nord for jernbanen er efter et århundrede med alsidig industri præget af nedlæggelser. Et solfangeranlæg på 24.130 m2 er indviet i 2017; det tilhørende 38 m høje varmtvandstårn dominerer sammen med det gamle, neonbelyste vandtårn Aalestrups lave silhuet. Aalestrup var kommunecenter i Aalestrup Kommune frem til 2007.

Betydning af bynavnet Aalestrup

Den ældste kilde til navnet Aalestrup er fra *1307, hvor formen Allestorp optræder. I senere kilder findes former som Allestrvp (1478), ollestrop (1542) og Aalstrup (1611). Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Ālēf og substantivet torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Navnet betyder således »Ālēfs udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links