Det centrale Fjerritslev, 2017. Hovedvejen Vestergade/Østergade forbinder længere mod øst byen til Aalborg i sydøst via Ålborgvej og til Thisted i sydvest via Bygholmvejlevej. Nord for Idrætscenter Jammerbugt ligger kommunens eneste gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, der tiltrækker elever fra et stort opland.

.
Handelsgaden Østergade i Fjerritslev, hvor et byfornyelsesprojekt har prioriteret de bløde trafikanter. Gaden lukkes jævnligt, specielt i sommerperioden, hvor der afholdes torvedage og andre arrangementer.
.

Fjerritslev har et areal på 276 ha og er den næststørste by i Jammerbugt Kommune med 3.398 indbyggere. Den ligger på kanten af en morænebakke 6 km syd for Vesterhavet, 40 km vest for Aalborg, 37 km nordøst for Thisted og 35 km nordvest for Aars. Mod vest er byen omgivet af lavtliggende, dyrkede engdrag, mod nord af klitområder og plantager og mod øst og syd af bakkelandskaber med landbrugsland.

Landsbyen Fjerritslev udviklede sig som følge af beliggenheden midtvejs mellem Thisted og Aalborg ved et vigtigt vejkryds. Med åbningen af Fjerritslev-Nørresundby-banen (1897) og Fjerritslev-Thisted-banen (1904) blev Fjerritslev center for et landbrugsopland med lokalorienteret service og industri. Småhuskvarterer og byfunktioner opstod omkring stationen og vejkrydset.

Efter 1960 fik byen erhvervsområde mod vest og parcelhuskvarterer mod syd og nord, og med Kommunalreformen i 1970 blev Fjerritslev kommunalt centrum med udvikling af offentlige servicefunktioner. I 1990’erne stagnerede byen befolknings- og erhvervsmæssigt.

Fjerritslev er et lokalt knudepunkt med hovedveje mod syd, øst og vest. Etableringen af omfartsvejen Bygholmvejlevej i 1970’erne betød, at trafikken mellem Aalborg og Thisted i dag passerer syd om byen. Omfartsvejen danner desuden en naturlig grænse for byudvikling.

Kollerup Plantage nord for byen udgør sammen med Klim Klitplantage og Hingelbjerg mindre skove med spredt bebyggelse mellem byen og kysten. Kollerup Plantage fungerer som rekreativ skov med flere vandreruter, løbestier og cykelruter. I 1999 blev der igangsat en større helhedsorienteret byfornyelse med byfortætning, og der er med års mellemrum udstykket nye parcelhusgrunde i byen. De seneste områder, Rugmarken og Dalhøjen, er ikke er fuldt udbyggede endnu.

Betydning af bynavnet Fjerritslev

Den ældste kendte kilde til navnet Fjerritslev er fra *1487, hvor formen Fieridsleff optræder. I senere kilder findes former som Fiæritzleve (1517), Feridtslef (1587) og Fieresløff (1638). Navnet er sammensat af et formodet gammeldansk mandsnavn *Fiarar og substantivet lev med betydningen »arvegods«, og det betyder »Fiarars arvegods«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links