Det centrale Pandrup, 2017. Området omkring Bredgade, der udgør byens handels- og servicecenter. Centrum er omgivet af parcelhusområder, der længere mod syd strækker sig til Kås, således at overgangen mellem de to byer fremstår næsten som et sammenhængende byområde. Mod øst er der tilslutning til hovedvejen til Løkken og Hjørring i nord og Aalborg i sydøst.

.

Pandrup har et areal på 269 ha og er Jammerbugt Kommunes tredjestørste by med 2.929 indbyggere. Byen ligger 7 km nordvest for Aabybro, 24 km nordvest for Aalborg, 32 km sydvest for Hjørring og 66 km nordøst for Thisted. Der er ca. 7 km til Vesterhavet. Pandrup ligger på den østlige side af en morænebakke i et fladt landbrugslandskab. Øst for byen er en bred og flad ådal omkring Ryå, der er en del af Store Vildmose. Mod vest finder man klitbælte og plantager.

Landsbyen Pandrup fik station, da banen mellem Aabybro og Hjørring blev anlagt i 1913, og herefter udviklede byen sig fra stationen mod syd langs landevejen til Aalborg. Fra 1960 til 1990’erne gik udviklingen stærkere, og der blev etableret parcelhusområder, især mod vest, men også mod syd, og erhvervsområde mod syd. Byen kom inden for Aalborgs rækkevidde og fik en vis karakter af soveby. Med Kommunalreformen i 1970 blev Pandrup center i Pandrup Kommune og opnåede dermed vækst i offentlige servicefunktioner. Siden år 2000 har byens vækst været lav, men der er stadig udviklet mindre beboelsesområder, ligesom enkelte nye erhvervsvirksomheder er kommet til. Nærheden til store sommerhusområder mellem Blokhus og Løkken spiller en rolle for byens liv i sommermånederne.

Pandrup er organiseret langs den gamle hovedvej og stationen. Øst for byen ligger den nord-syd-gående omfartsvej, hovedvej A55, som forbinder Hjørring med Aalborg. Omfartsvejen er omfattet af en 150 m lang beskyttelseszone og afgrænser byens udvidelsesmuligheder mod øst. Sydøst for hovedbyen ligger Pandrup Industriby, og syd for denne byerne Kås og Moseby. Overgangen mellem Kås og Moseby er ikke åbenlys, og de to byer vokser næsten sammen med Pandrup.

Betydning af bynavnet Pandrup

Den ældste kendte kilde til navnet Pandrup er fra *1470, hvor formen Pandrup optræder. I senere kilder findes former som Pannerup (1524), Pannderup (1610) og Store Panderup (1688). Navnet er sammensat af enten substantivet pande, del af hovedet, med betydningen »pandeformet terræn« eller tilnavnet Panni og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«. Det betyder enten »udflytterbebyggelsen på det pandeformede terræn« eller »Pannis udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links