Pandrup Borgerforening har siden 1934 stået bag det årlige hestevæddeløb på markedspladsen i Pandrup. Pandrup Hestevæddeløb byder både på trav- og galopløb.
.

Befolkningsudviklingen i Pandrup 1921-2017.

.

Pandrup var oprindelig en øst-vest-orienteret landsby med skole og smedje på den nuværende Blokhusvej. Den primære indtægtskilde var landbrug. Med andelsbevægelsen fulgte Pandrup Andelsmejeri (grundlagt 1888), og i 1891 blev byen tingsted for Hvetbo Herred. Det var imidlertid jernbanen, som ændrede Pandrup, og da Pandrup, ligesom nabobyen Kås ca. 4 km derfra, i 1913 blev stationsby på Hjørring-Løkken-Aabybro-banen, fulgte de to byer i mange år samme udvikling.

Byens centrum rykkede mod øst til landevejen og stationen, hvor Pandrup fik alle stationsbyens funktioner med post- og telegrafkontor samt handel og håndværk. I 1934 indledte man traditionen med Pandrup Hestevæddeløb, som stadig afholdes.

I Pandrup voksede handelen omkring Bredgade, hvor de lave huse fra 1920’erne og 1930’erne stadig præger bybilledet. Indtil 1970 var der kun få industrivirksomheder i byen, dog kan nævnes Pandrup Brød (grundlagt 1941), Kaas-Pandrup Betonvarefabrik (grundlagt 1946) og Pandrup Tæppefabrik (grundlagt 1957).

Det voksende indbyggertal betød, at Pandrup fik teknisk skole (opført 1939), handelsskole (opført 1941), mellem- og realskole i 1943 og kommuneskole opført i 1958. I 1960’erne voksede et parcelhuskvarter frem øst for byen, hvor også de første fabrikker lå, men skolens placering mod vest gjorde, at udviklingen også fortsatte i det område. I 1963 blev jernbanen nedlagt og erstattet af rutebiler.

Kommunalreformen i 1970 medførte fremgang for Pandrup, og indbyggertallet blev næsten fordoblet fra 1.525 i 1970 til 2.789 i 2006. Byen voksede omkring hovedgaden, især mod vest, og industrikvarteret mellem Pandrup og Kås tiltrak mange virksomheder.

Videre læsning

Læs mere om Pandrup

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links