Bratskov står på et voldsted fra omkring år 1300. Her stod et massivt borg- eller stenhus, hvorfra byggematerialerne er genanvendt ved opførelsen af den nuværende hovedbygning i første halvdel af 1550'erne. Bratskov var et forholdsvis traditionelt renæssancehus i røde munkesten med kurvehanksbuede vinduer og vælske (svungne) gavle. Omkring 1670 lod den daværende ejer Frants Rantzau Bratskov ombygge i tidens nye barokstil. Bygningen blev hvidkalket med et rødt helvalmet tegltag, hvortil kom et nyopført firkantet trappetårn mod gårdspladsen med svejfede (krumme) gavle. Men det er især omlægningen af vinduerne med de trekantede afslutninger i høj profil, der giver hovedbygningen sit særpræg. De to sidefløje i bindingsværk er opført i midten af 1700-tallet. Omkring 1830 tilføjedes det syd-vendte, klassicistiske portparti på sydfløjen.

Bratskov har efter restaurering i årene 1976-79 ved Jacob Blegvad fungeret som Jammerbugt Kommunes kulturhus med bl.a. turistkontor, lokalhistorisk samling og skiftende udstillinger. Der er offentlig adgang til både bygningerne og parken. Bratskov benyttes både til officielle formål og af frivillige foreninger.

Herregården Bratskov, her set fra øst, ligger i Brovst. Den nuværende hovedbygning er fra 1550’erne, men er ombygget i 1670. Sidefløjene er fra omkring 1750. Herregården fungerer i dag som kulturhus, og der er offentlig adgang til både bygningerne og parken.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links