I Slettestrand kan man opleve kontrasten mellem en turistby med hoteller, sommerhuse og badegæster og et stadig aktivt fiskerleje, hvor havbåde dagligt slæbes op på stranden. Derudover er området et godt eksempel på de forskellige vegetationsbælter, som er så typiske for den jyske vestkyst.

Bag forstranden støder man først på den hvide klit. Her er sandet i stadig bevægelse, og plantelivet begrænser sig til arter som marehalm, sandhjælme og strandkvik. Fra den hvide klit går landskabet over i den meget næringsfattige grå klit, der får sin grålige farve fra de rensdyr- og bægerlaver, som dominerer vegetationen i denne klittype. Ved overgangen til grønsværsklitten bliver vegetationen mere frodig, selv om den stadig er lav og meget lysåben. Til sidst går landskabet over i klithede, klitlavninger og enebærklit. I klithederne dominerer hedelyng og revling, mens fx klokkelyng vokser i de fugtige klitlavninger.

Selv om Slettestrand ikke selv indgår i nogen Natura 2000-områder, ligger der habitatområder på hver side af byen.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links