De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Jammerbugt Kommune for perioden 2006-15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Den meget lange kyst ud mod Jammerbugten giver kommunen et maritimt klima. Den østlige del oplever dog større temperaturudsving, da afstanden til kysten er større. Jordbunden er sandet og bliver derfor hurtigt varmet op, hvilket giver lidt højere sommertemperaturer, end man ville forvente med en ellers så nordlig beliggenhed. I alle årets måneder ligger Jammerbugt Kommune i den koldeste halvdel af landets kommuner, men pga. nærheden til havet bliver kommunen alligevel ikke udpræget kold.

Nedbøren påvirkes dels af de norske fjelde, som ved nordvestenvind tørrer luften ud, dels af kommunens høje skrænter, der giver ekstra nedbør. Dette er især udtalt ved Lienskrænten vest for Tranum. På årsbasis ligger Jammerbugt Kommune i den vådeste tredjedel af landets kommuner.

Med de norske fjelde mod nordvest, der sender en tør og mere skyfri luft videre til Nordjylland, får kommunen megen sol, og den skinner forholdsmæssig meget i især vinterhalvåret. Blandt alle landets kommuner placerer det Jammerbugt Kommune i den solrigeste femtedel.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links