Morgendisen ligger tungt over Bygholmengen i De Østlige Vejler. Området er sammen med resten af Vejlerne udlagt som fuglereservat og huser bl.a. landets største ynglebestand af engryler.
.

Jammerbugt Kommune har 1.728 søer, som tilsammen dækker et areal på ca. 1.269 ha. Kommunen har tidligere været rigere på søer, men flere søer er blevet drænet bort, og arealerne konverteret til landbrugsland. Det gælder bl.a. Hellede Sø, Henriks Sø, Nørre Økse Sø og Ingstrup Sø. Andre søer er blevet kraftigt formindskede. Blandt dem er Overklitten Sø.

Til gengæld har råstofgravning og inddæmninger betydet, at Jammerbugt Kommune også har fået nye søer. Gravning efter ral langs kysterne har bl.a. skabt søerne ved Ålevandet, ligesom grusgravningen ved Gøttrup og Nørhalne har efterladt huller, som siden er omdannet til søer. Blandt de inddæmmede områder er Ulvedybet og især De Østlige Vejler i kommunens sydvestlige hjørne bemærkelsesværdige.

De ca. 3.100 ha store Østlige Vejler opstod i 1870’erne, da man med Bygholmdæmningen inddæmmede en fjordarm i Limfjorden. Siden har den tidligere fjordarm udviklet sig til et stort vådområde med søer, strandenge og udstrakte rørskove, og det er i dag en af Nordeuropas vigtigste vandfuglelokaliteter. I Jammerbugt Kommune omfatter området de tre brakvandssøer Bygholm Vejle, Hanvejle og Lund Fjord.

Der er 3.343 km vandløb og grøfter i kommunen. De fleste af vandløbene er under 2,5 km lange, og da der typisk er tale om vandløb og grøfter på flade arealer, har de heller ikke et særlig stort fald. En undtagelse er vandløbene i kystområderne. Især Svenstrup Å og Slette Å er flotte, naturlige vandløb med et stort fald. De udspringer inde i landet og løber ud i Vesterhavet. Med visse undtagelser er vandløbenes tilstand generelt god, og flertallet har rent vand og en høj biodiversitet.

Blandt kommunens reneste vandløb er Telling Å, Pallisvad Å, Lørsted Mølleå og den øvre del af Tranum Å.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links