Den ca. 700 ha store Svinkløv Klitplantage blev anlagt 1884-1910 og er i dag et populært udflugtsmål. Som de mange andre klitplantager langs kommunens nordvestkyst blev også Svinkløv Klitplantage anlagt som et led i kampen mod den sandflugt, der har plaget store dele af den jyske vestkyst.
.

Jammerbugt Kommune har 14.246 ha skov, som dækker ca. 16 % af kommunens samlede areal. Størstedelen af skovene i kommunen er klitplantager. Tilplantningen af klitterne begyndte allerede i begyndelsen af 1800-tallet. De fleste tilplantninger er dog fra årene 1880-1930, hvor staten opkøbte større jordarealer, som plantagerne skulle etableres på.

Klitplantagerne er domineret af fyr, især bjergfyr og klitfyr, og andre nåletræer. De største plantager er Vester Torup Klitplantage, Klim Klitplantage, Svinkløv Klitplantage, Tranum Klitplantage og Blokhus Klitplantage. Med undtagelse af Klim Klitplantage, som er privatejet, er alle klitplantagerne ejet af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er derfor også den største skovejer i Jammerbugt Kommune. Blandt plantagerne er Tranum Klitplantage den største, og den har ud over de skovbevoksede dele også et stort, lysåbent hedeområde, der benyttes som skydeterræn af Forsvaret.

Ud over klitplantagerne ligger der også en række andre plantager i Jammerbugt Kommune. Blandt de største er Kollerup Plantage, Langdal Plantage, Fosdal Plantage, Tingskov, Klim Bjerg og Oxholm Skov. Kommunen ejer selv plantagen på Klim Bjerg, som primært er dækket af gran i de højestliggende områder og af fyr på de mere sandede skråninger.

Med til skovarealet hører også de skovbevoksede tørvemoser. Disse er dog ikke plantede skove, men et resultat af den udvikling, hvor højmosearealer, som har været afgravet og drænet, efterhånden springer i skov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links