Kaas Briketfabrik.
.

Kaas Briketfabrik, »Briketten«, blev opført 1925-26 ved Lundergård Mose nordvest for Moseby, og pressede brændselsbriketter fra mosens tørv. Fabrikken var en kopi af en tysk brunkulsbriketfabrik i Bad Buchau, tilpasset fremstilling af tørvebriketter. I 1920’-erne var den Danmarks eneste briketfabrik. Den 1. juni 1933 eksploderede fabrikken, og to arbejdere omkom. Efterfølgende blev den genopført i en moderne udgave, der stod færdig d. 1. november samme år. Kaas Briketfabrik var virksom i perioden 1926-66. Fabriksanlægget fra 1926 og Peco-tørreanlægget er af væsentlig bevaringsmæssig værdi.

Den frivillige forening Moselauget arbejder for at få etableret et formidlingscenter i tilknytning til den gamle briketfabrik.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv