Omkring Klim ligger kalken helt oppe i jordoverfladen, og det skabte fra 1850’erne fundamentet for en omfattende kalkbrændingsindustri. Råmaterialet til brændt kalk blev udvundet i det store limstensbrud på nordsiden af Klim Bjerg.
.

Klim Kalkovn, baserer sig på Vejby Andersens Kalkværk, der var i drift 1946-77. Her får besøgende et indblik i, hvordan blokke af limsten blev hentet i det nærliggende kalkbrud på Klim Bjerg for at blive brændt og pulveriseret i kalkværkets store ovn som råstof til mørtel og bygningskalk.

Klim Kalkværk lukkede i 1977 som det sidste af sin art i Danmark og er i dag et kultur- og naturhistorisk museum under navnet Klim Kalkovn.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv