Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513324
Sted- og lokalitetsnummer
060103-1
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 19,5 m. Ø for 5133-23. 14 m stor i Ø-V og 11 m i N-S, 1,25 m høj. I top et hul med mange sten i, 2 m i diam., 0,4 m dybt. NØ-foden afskåret. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger]. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
1819
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, 19 1/2 m Ø [for sb.1D]. 14 m st. i Ø-V, 11 m i N-S, 1,25 m h. I Top et Hul med mange Sten i, 2 m i Diam, 0,4 m dybt. NØ-Fod afskaaret. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1E er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj ? 0,75 x 15 m ø-v, 9 m bred n-s. Højen virker afsavet i ø, måske jorddynge herfra i nø. Muligvis 2 tangerende høje, der er sammensmeltet. Synlige sten i højoverfladen både på v og ø-lige halvdel. 2 udgravninger på toppen i v og midt i langhøjen. V-del svag sænkning 2 m i dia. 4 m fra højfoden, 7,5 m fra v-fod, nedgravning 2,5 m i dia. 0,5 m dyb. Nedgravning synes at ligge imellem de 2 høje. Ø-lige del ligger lidt nø-ligt i forhold til v-del. V-del beplantet med ca. 10-årige fyr. Relativ åben bevoksning. Enkelte ældre fyr og gran. Ø-del med græs, mos og revling. Indgår i højgruppe sammen med 5123-20-27 Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links