Oversigt 3 - Set fra SØ
.
Oversigt 2 - Set fra NV
.
Oversigt 1 - Set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523412
Sted- og lokalitetsnummer
060305-51
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravrøse. Skibsformet, 0,3 m høj, 29 m lang, 4 m bred, orienteret NV-SØ.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1870
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEnesbjerg et høit Punkt oppe i Høilyngen. Det er paa Mansas Kort betegnet som Enesbjerg, men Befolkningen kalder det Galgebjerg og kalder det under forrige [sb.](N: 50[A-50B]) anførte Sted Enesbjerg.- At der her har staaet en Galge er i alt Fald utvivlsomt, idet man endnu aldeles tydelig ser Hullerne i hvilke Galgens "Opstandere" have staaet. Galgen har imidlertid været anbragt i en gammel Røse [sb.177].- Thi der ligger paa dette Høidepunkt en hel Samling Røser [sb.179-194] og 2 Skibssætninger [sb.51A,178], den ene [sb.51A] 46 Alen lang og 7 Alen bred, den anden [sb.178] 13 Alen lang og 3 1/2 Alen bred Retningen er NV til V imod SO til O.... Kammerherre Vedel har undersøgt 4 af disse Skibssætninger [sb. 51C (anlæg 1-3),178,212], men fandt ikke andet end sort Muld, Kulstykker, brændte Ben og Potteskaar. Et ganske lignende Udbytte gav en Undersøgelse af 5 Stenrøser omkring ved Skibssætningerne [formentlig sb.196-197 samt 200, endvidere 2 af røserne sb. 179-194].
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af skibssætninger og røser på Enesbjerg (sb.51A-51C,53A-53C,177-291), idet de trues af grusgravning og skærveslagning.
1897
Tinglysning - KulturstyrelsenDe paa Vestermarie Kommune Lynglodder beliggende Oldtidsminder, der nu er fredlyste, ere følgende.... Nr. 92 Stor smuk Skibssætning 45 Alen lang 5 Alen bred og ca. 1/2 Alen høi. [Opmålt og beskrevet af J.A. Jørgensen og landinspektør H.M. Kofoed, se digital dokumentation 060305-51A]
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt firsidet Areal af følgende Form [skitse af trapezformet areal], hvis S-Side er 100 m lang, hvis N-Side er 50 m og hvis Smalsider er 60 m lange. Inden for Arealet findes en Gravplads bestaaende af 1 større Høj [sb.177], 16 Røser [sb.179-194] og 2 Skibssætninger [sb.51A, 178]. Bevokset med spredte Træer i Skov. (De enkelte Mindesmærker fredlyst 1897.). [Jvf. J.nr. 419/43, topografisk arkiv].
1944
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFælles kort for 5234-12, 14. Et firsidet areal, hvis S-side er 100 m lang, hvis N-side er 50 m og hvis smalsider er 60 m lange. Inden for arealet findes en gravplads, bestående af 1 større høj, 16 røser og 2 skibssætninger. Bevokset med spredte træer i skov. (De enkelte mindesmærker fredlyst 1897).
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenSkibsformet røse 0,3 x 29 x 4 m, en sten i hver side rejst som åretolle, sejler mod NV.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links