Oversigt, set fra VNV
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533544B
Sted- og lokalitetsnummer
060201-21
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Kællingehøjene", 1,5 x 15 m. Der er tidligere gravet en del i overfladen, navnlig i nrd og øst. Ligger tæt øst for sb. 20 (5335-44a). ("Kællingehøjene" omfatter 5335-44a-c) NMI: 3 småhøje sydligst i skoven, "Kællingehøjene"...........skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTre store Stenrøser [sb.nr. 20,21,22] i Skovgaardens Skove, de kaldes Kjællingehøiene. I den ene [sb.nr. 20] var der i det øverste Stenlagt nedbrudt en almindelig Brandplet med mange hvide brændte Ben. I den sorte Muld fandtes liggende paa Siden, et lille Lerkar. En videre Undersøgelse anstilledes ikke. - Høiene ere forøvrigt ubeskadigede.- Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 Smaahøje sydligst i Skoven, "Kællingehøjene". 1.[sb.nr. 20] I Sydvesthjørnet af Skoven en Høj, 12 m i Tvm. 1 m høj. Et Stengærde har afskaaret Sydfoden. Lidt gravet i Nordsiden. 2.[sb.nr. 21] Høj, tæt Øst for Nr. 1. Tvm. 15 m, Højde 1.50 m. Der er tidligere gravet en Del i Overfladen, navnlig i Nord og Øst. 3.[sb.nr. 22] Ca. 150 m Sydøst for Nr. 2 en lille Høj i Skovens Sydøsthjørne. Tvm. 10-12 m, H. 1 m. Der er gravet lidt i Toppen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 21 x 19,5 m, stærkt forgravet og ujævn men dog i hovedsagen med en hvælvet profil bevaret. Beliggende ca. 10 m Ø for nr. 44 A. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links