Oversigtsfoto, fortidsmindet set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39167
Sted- og lokalitetsnummer
090416-3
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for: 3916-7, 3916-6 Rundhøj, på bakketop, 1,2-1,5 x 10-11 m, væsentlig bestående af håndsten og lidt større sten, hvoraf en mængde ses i overfla- den. Ved foden gennemgående lidt større sten med karakter af fodkrans. Bevokset med et par gl. ege og nogle unge bøge, i skov. - Hele bakken med rampen hører under fredningen.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNaturlig, let ås-formet bakke, orienteret N-S, med ret stejlt affaldende sider i Ø og V. Bakkens Ø-side er afgravet, så den fremstår med en tydelig, nærmest terrasseformet rampe, der fra S fører frem til bakkeåsens naturlige udløber i N. Bakkens topflade krones af en lav med særdeles markant røse bestående af godt og vel hovedstore sten indlejret i muld. I den vestnordvestlige højfod ses en enkelt noget større sten, muligvis hørende til en fodkrans, hvis øvrige del dog ikke kan udskilles med sikkerhed fra den øvrige stenfyld. Røsen måler 11x11 m og er ca 1,0 m høj. I topfladen en lille ældre nedgravning. Næsten overalt i højfladen træder stenfylden frem. Efter alt at dømme et bronzealders kultanlæg af samme karakter som det af J.Winther publicerede langelandske "Solbjerg". Målangivelserne betegner den fredede bakkes omtrentlige udstrækning. Mål: 5x80x60 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt oldtidsminde med let erkendbare træk: rampe og røse. Meget smukt beliggende i bevoksning af spredte gamle bøge og ege. Et romantisk sted, der taler til fantasien. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerPå stenrøsens top er der mod øst en mindre forsænkning på ca. 1x1 m og 0,2 m dyb.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links