Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234131
Sted- og lokalitetsnummer
060305-494
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,5 x 7 m. Afgravet ved den NØ højfod. Flere, 0,4-0,5 m store sten synlige på og ved højen.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse. Svag sænkning i top. Ujævn overflade, afgravet ved NØ-foden. Gamle rodvæltere synes også at have gjort højoverfladen ujævn. Jorddynge fra udgravning ligger ved N-foden. Flere større , 0,4-0,5 store sten synlige på og ved højen. Kun få træer på højen. 3 eg ved Ø-fod. Begyndende opvækst af hyld og røn. En del gamle granstammer er overgroet af brombærkrat, dækker højen helt. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterGravrøse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links