Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234121
Sted- og lokalitetsnummer
060305-484
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,5 x 8 m. Sænkning tæt N for centrum.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 0,5 x 8 m. Sænkning tæt N for centrum ca. 2 m i N-S, 1 m bred, 0,25 m dyb. Hæjen skæv. Hælder mod NØ, antagelig afgravet. På V-siden synes der at være jord fra udgravningen i højen. Bevokset med unge røn og hyld. Enkel gran, flere gamle væltede graner ligger over højen. Begyndende brombærkrat ved N-fod. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterGravrøse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links