Oversigt - Set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503318
Sted- og lokalitetsnummer
060105-19
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/8 1896, gdr. Hans Mogensen. Diplom Røse, ca. 0,5 x 6 m. Flad sænkning i top. På røsen står en 2,3 m høj bautasten. Græsklædt i løkke.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn oprejststaaende Bavtasten, 4 Alen høj, hældende mod Øst, staar paa Sydsiden af en Røse, i hvis Top der er gravet og sandsynligvis ogsaa ind under Stenen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca 0,5 x 6 m. Flad Sænkning i Top. Paa Røsen staar en 2,3 m h. Bautasten. Græsklædt i Løkke.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 0,6 x 8 m. Virker højest set fra S. I skov. Bautasten på SØ-lige del af højen, tæt SØ for centrum. 2,25 m lang, 0,9 x 0,5 m. Firkantet basis. Skrå top. Spids i SV.. Bautasten hælder mod NØ. Front mod NV. 1 m bred grøft optil NØ-SV gående stengærde afskærer højens S fod. Lav sænkning midt i højen ca. 2 m i dia., 0,2 m dyb. Enkelte sten synlige på højoverfladen. Meste af højen græsklædt ved højfod. Tjørn, eg og ask samt lidt kaprifolie og brombærkrat. ** Seværdighedsforklaring ** Absolut seværdig høj. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links