Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533331
Sted- og lokalitetsnummer
060304-25
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Røse, ca. 1 x 9 m. I midten moderne rektangulær (2,4 x 1,1 m) nedgravning omkring en 1,2 m lang, 0,6 m bred sten, mulig- vis bautasten. Træbevokset i plantage.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca. 1 m høj og ca. 9 m i tværmål. I midten moderne rektangulær (2,4 x 1,1 m) nedgravning omkring en 1,2 m lang og 0,6 m bred sten, muligvis en bautasten. Træbevokset i plantage. .... 5333.29-32 [sb.23-26] udgør en række på 4 røser, der i en linje ca. 15 m syd herfor ligger parallelt med et af de østvestgående brandbælter i Rønne plantage.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor Lav men markeret høj, omsat med mos -og græsovergroede, knapt meterstore randsten. Selve højen synes ikke opbygget af sten. 0,7 x 9 m. Midt på den ret ujævne, men i hovedsagen let hvælvede topflade, ses den i fredningsteksten omtalte 2,4 x 1,3 m store nedgravning, ca. 0,4 m dyb og omsluttende en liggende sten af bautastørrelse. Ikke fotograferet, da en omgivende bevoksning umuliggør overblik. Ca. 7-årige graner står plantet helt op til højfoden hele vejen rundt. Et par graner midt på højen kan være selvsåede. Bør plejes og gøres synlig/tilgængelig fra skovvej ca. 20 m N for højrn, evt. sammen med pleje af øvrige høje i gruppen (5333-29,30,32) ** Seværdighedsforklaring ** En ganske markant høj med tydelige randsten. Tæt ved befærdet skovvej. Bevoksning: 1985: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links