Grene Kirkegård består af tre dele. Tæt omkring kirken ligger traditionelle hækomkransede gravsteder. En udvidelse fra 1980’erne har parkkarakter med grupper af gravsteder på et græstæppe. I 2010 vandt Wad Landskabsarkitekter en konkurrence om endnu en udvidelse, en naturkirkegård med skov af bl.a. eg, fuglekirsebær og tjørn samt græslysninger. Efter Wad Landskabsarkitekters planer er der efterfølgende også skabt synsmæssig kontakt til ådalen, ligesom der er anlagt sten- og jorddiger samt en ny indgang til parkdelen og naturkirkegården.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Billund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde