Næsten samtlige af kommunens ca. 13 landsbykirkegårde er omgivelsesfredede. Omgivelsesfredningerne er ofte et lille stykke skov eller anden plantning, der gør, at der bliver bevaret et særligt kulturhistorisk miljø omkring kirke og kirkegårde. Det gælder bl.a. Hejnsvig, Nollund, Stenderup og Urup Kirkegårde.

Urup Kirkegård ligger smukt op mod en mindre skov, omgivet af et stendige og frodigt beplantet med stedsegrønne buske mellem gravstedshækkene. Den gamle romanske Grene Kirke med kor og skib fra 1100-tallet lå i det åbne land ved Grene Å. Den blev revet ned i 1891, og omridset er i dag markeret med sten. Der blev begravet på den gamle kirkegård indtil 1924. Kirkegården har stadig kirkelåge og enkelte bevarede gravsten under store bøgetræer.

En ny kirke blev bygget 1891‑92 nogle kilometer nordøst herfor ned mod Grindsted Ådal. Grene Kirkegård består af tre dele. Tæt omkring kirken ligger traditionelle hækomkransede gravsteder.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde