Højsager Mølle
.

Højsager Mølle ligger på Højsagervej 8 i Fredensborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Højsager Mølle er opført i 1870 som kornmølle, og der blev endvidere drevet foderstof- og købmandshandel. I 1926 blev der installeret motor i møllen. I 1953 blev filmen "Den gamle mølle på Mols" optaget i og omkring møllen.

Efter at mølledriften var indstillet, blev møllen i 1973 overtaget af "Selskabet til bevaring af gamle bygninger i Fredensborg og Omegn". Herefter begyndte en istandsættelse af møllen og denne fortsatte efter at Fredensborg-Humlebæk Kommune i 1978 havde overtaget møllen. Endelig genindviedes møllen i 1985, og i dag anvendes den som museumsmølle.

Af bevaret mølleinventar kan nævnes to skråkværne, forlagstøj med kværntræk samt en spidsemaskine. Møllen er godt vedligeholdt. Undermøllen er opført i kampesten og grundmur. Overmøllen er opført i træ og beklædt med pap og spån og hatten er løgformet og opført i træ og beklædt med pap. Møllen har jordomgang. Vingerne er sejlførende.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links