Højslev Kro med restauration og overnatningsmuligheder ligger i den gule bygning på fotoet.
.

Højslev Stationsby har centrum omkring krydset Viborgvej-Østerrisvej, hvor den får købstadspræg med bebyggelse i to etager. Højslev Kro er tegnet af Erik V. Lind og opført i 1905. Stilen er nationalromantisk med tårn og ornamenter og udgør en væsentlig bygning centralt i byen. I tilknytning til Højslev Teglværks markante bygninger er opført en direktørbolig i røde sten i 1899, som med karnap og frontkvist og en placering på skrånende terræn har stor synlighed. Højslev Skole rummer den første skolebygning fra 1908, tegnet af Søren Vig-Nielsen, og er en fin rødstensbygning med adskillige murdetaljer. I 1960’erne opførtes den nye skole som en »stjerneskole« med syv fløje omkring en cirkulær skolegård. Skolen er senere udvidet, hvilket har sløret den oprindelige form. Ved Nyvej ligger en tidstypisk bebyggelse af små arbejderboliger fra omkring 1950, placeret forskudt for hinanden med en enkel markering af indgangspartierne.

Videre læsning

Læs mere om Højslev Stationsby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur