I Skive Anlæg ligger en cirkulær plads med Christel Bækgaards Scene og Svanespringvandet (u.å.), der er udført som keramiske mosaikker med stor koloristisk variation. I parken findes også legepladsen Børnenes Paradis.

.
Skive Gl. Rådhus er opført i 1846 af N.S. Nebelong. Det er en symmetrisk, klassicistisk bygning i pudset murværk med valmet tag og et fremtrædende midterparti. Torvet foran bygningen har i forbindelse med en generel fornyelse af gågaderne 2004‑05 fået ny granitbelægning. Belægningen er udformet af tre forskellige farver granit, der tilsammen danner et mønster af havørreder, som svømmer i cirkler omkring hinanden. Havørrederne er en reference til Skives byvåben, og pladsen er tegnet af tegnestuen Schønherr.
.

I Skives gamle bykerne ses i gården bag Adelgade 14 rester af en købmandsgård, hvor dele af bindingsværket udgør en af byens ældste verdslige bygninger fra ca. år 1800. Placeringen af de firlængede købmandsgårde langs byens hovedstrøg var karakteristisk, men kun få er bevarede, heriblandt Selchaus Gård, Nørregade 32. Gammel Skivehus ligger centralt i Skive. Hovedbygningen, der stammer fra 1850, blev gennemgribende ombygget i 1866 i sin nuværende klassicistiske stil.

Skive Theater fra 1882 er et andet eksempel på en klassicistisk bygning. Det rummer en teatersal, der omsluttes af en glasfoyer tegnet af arkitektfirmaet Vind & Ramvad i 1992.

Ved Østertorv ligger Brogård.

Nørregade 13 er en funkisbygning, som blev opført 1934‑35 af Tage Hansen. Udtrykket bryder med den øvrige randbebyggelse i gågaden, da bygningen har fladt tag og store murflader og vinduer.

Uden for bykernen kan Egeris fremhæves som et mønstereksempel på 1960’ernes byplanlægning, hvor et nyt kvarter med veje, centre, institutioner, boligblokke og parcelhusudstykninger blev anlagt efter principper, der også tog hensyn til udsigt og overgange til det omkringliggende landskab. I tilknytning hertil ligger Skive Gymnasium & HF, egentlig opført som seminarium i 1959 af Karen og Ebbe Clemmensen, med udvidelse i 1970. Anlægget er disponeret med kvadratiske bygningskroppe omkring gårdhaver og en krum fløj, der tilpasser sig landskabet. Eksempler på original ny arkitektur ses på Krabbesholm Højskole, hvor den gamle, fredede herregård med hovedbygning fra omkring 1560 siden årtusindskiftet er blevet suppleret med fag- og udstillingsbygninger af vidt forskelligt arkitektonisk udtryk og internationalt tilsnit.

Parker i Skive

Centralt i Skive ligger flere parkanlæg. Ved Havnevej finder man Skive Anlæg fra 1874 med springvand samt bronzebuste af Christian 9., der er modelleret af Vilhelm Bissen i 1908. Via en bro er Skive Anlæg forbundet med Museumsparken, der har granitmonument for Skive Folkeblads redaktør Carl Hansen, hugget af Hans W. Larsen i 1947 og med et vers af Jeppe Aakjær. Syd for Museumsparken ligger legepladsen Børnenes Paradis, etableret i 1937. Disse parkanlæg suppleres af Krabbesholm Skov, en lystskov på en østvendt skrænt mod Skive Fjord.

Videre læsning

Læs mere om Skive

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur