Hørsholm Slotshave hører til rækken af store kongelige haver. Slotshaven blev opgivet ved Hirschholm Slots nedrivning, men har samme grundplan i dag som i slottets levetid.

Johan Friedrich Wilhelm Schröter regulerede 1724‑26 søens to holme til rektangler. Slottet blev nået nordfra via en dæmning, der som anlæggets akse lå præcis i midten. I 1731 efter ombygning og udvidelse af slottet blev haven omlagt af Johan Cornelius Krieger. Et større areal ved søbredden beplantedes med alléer, på slotsholmen anlagdes blomsterparterrer med buegange, pavilloner mv., ligesom Krieger fornyede Æbleholmens seks busketter, fire salles deverdure – grønne sale – samt en cirkelformet labyrint og et klokkeformet hækteater. Dæmninger og broer forbandt anlægget, der afsluttedes med et halvcirkulært amfiteater, hvis form endnu ses, med bl.a. bassin, skulptur og buegange. Her opførte Niels Eigtved 1745‑46 lysthus samt orangeri og skydehus. Efter Christian 6. og dronning Sophie Magdalenes Norgesrejse i 1733 opførtes en norsk bjælkehytte på søens vestskrænt.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om Slotshaver

Eksterne links