Sophienbergs oprindelige symmetriske have med seks kvarterer mod vest og en terrasseret, svejfet terrænform mod Øresund var formentlig tegnet af Niels Eigtved i 1740’erne og omgivet af alléer og en havemur. Enkelte oprindelige lindetræer findes stadig. Ud i landskabet mod vest fortsætter en lang – nu genplantet – allé af hestekastanjer, der udgør anlæggets centralakse, svarende til det oprindelige anlæg til landstedet Kokkedal.

Ved restaurering og tilbygning i slutningen af 1980’erne er den formelle have gendigtet af arkitekt Cornelia Zibrandtsen. Inden for den gamle havemur er skabt et haverum med forsænket plæne, tværgående vandrende og bassin. Trægrupper i begge ender og afgrænsningen på de to langsider udgøres af formklippede bøgehække, der er rester af det oprindelige haveanlæg. Mod øst markerer en rombeformet hæk den stejle skråning mod sundet.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om Slotshaver

Eksterne links