Haurvig Redningsstation ligger på Sønder Klitvej 72 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Alarmeringscentralen er en lille grønmalet træbygning med tagpaptag, som har indeholdt en telefon med selvstændig og direkte forbindelse til de andre redningsstationer i Det Nørrejydske Redningsvæsen. Alarmeringscentralen er flyttet fra sin oprindelige placering, da den direkte telefonforbindelse blev nedlagt. Der er i øvrigt kun bevaret én anden alarmeringscentral ved Vestkysten. Den er placeret umiddelbart op ad redningsstationen i Blåvand. Alarmeringscentralerne blev gradvist oprettet over mange år fra 1886. I 1925-26 fandtes der 193 telefonstationer under Det Nørrejydske Redningsvæsen, heraf 66 i fritliggende alarmeringshuse på kysten. Der har været alarmeringshuse ved både Haurvig og Søndre Haurvig. Redningsstationen blev nedlagt som sådan i 1933.

Beskrivelse

Bygningerne ligger mellem klitrækken og den fredede strandfogedgård "Abelines Gård", som er fra 1871. Redningsstationens bygninger anvendes i dag til depot for Abelines Gård. Bådhuset på 76 m2 er en grundmuret rødstensbygning med afvalmet skifertag, hvidkalkede stræbepiller, en stor port mod øst og en luge i vægge mod nord og syd. Bygningen er ikke ombygget siden opførelsestidspunktet, hvilket er usædvanligt for et bådhus. Dets vedligeholdelsesstand er rimelig god. Bygningen til opbevaring af raketapparater er på 23 m2 og er en grundmuret rødstensbygning med skifertag, med en mindre port mod øst og en mindre luge i væg mod syd. Bygningen er ikke ombygget siden opførelsestidspunktet, hvilket ikke er så usædvanligt for bygningen til opbevaring af raketapparater. Dets vedligeholdelsestilstand er rimelig god.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links