Havnekontoret
.
Havnekontoret
.
Havnekontoret
.
Havnekontoret
.
Havnekontoret
.
Havnekontoret
.
Havnekontoret
.
Havnekontoret
.

Havnekontoret ligger på Havnepladsen 2 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Havnekontoret er opført samtidig med at der i 1904-05 anlægges en havn i Ringkøbing, som indtil da kun havde en skibsbro, og kontoret har været i brug siden opførelsen. Ulrik Plesner, som er opvokset i præstegården i Vedersø (nord for Ringkøbing), har tegnet bygningen, der er opført samtidig med Bindesbølls pakhuse i Skagen (1904-07). Ulrik Plesner har i øvrigt sat sit præg på Ringkøbing med: Dommerboligen fra 1905, ombygningen af højskolehjemmet i 1906, alderdomshjemmet Aldershvile i 1907, kommuneskolen i 1910, administrationsbygningen til Nørre Omme banen i 1910, stationsbygninger til Ørnhøjbanen i 1911 og 1925, Priorgården i Vestergade i 1913 og sparekassen i Østergade i 1913.

Beskrivelse

Havnekontoret og det dermed sammenbyggede pakhus ligger midt på Havnepladsen i Ringkøbing Havn. Foran bygningen ligger en anden træbygning, som anvendes til auktionshus. Bygningen er for få år siden sat i stand med stor respekt for fredningsværdierne, dog er den nordlige del af pakhuset indrettet til offentlige toiletter og værksted for havnefogeden, døren mellem havnekontoret og pakhuset er ændret og den tidligere lem med udgang til balkonen over havnekontoret endnu ikke etableret.

Bygningen er opført som en enkelt rødmalet træbygning med tagpaptag. Over havnefogedens kontor er en balkon, som der tidligere var adgang til via en stige fra pakhuset. Omkring vinduer, døre og porte er hvidmalede dekorative indfatninger. De udskårne spærender, vindskeder, samt tømmerdekorationer i gavltrekanten er ligeledes malet hvide. Bygningernes bræddebeklædning er nederst (indtil vinduernes overkant) vandret og øverst lodret.

Havnefodens kontor er indvendigt beklædt med brædder med perlestav og er stort set uændret siden opførelsen, dog er døren ind mod pakhuset erstattet af en opsprosset dør med glas. Pakhusets sydøstlige del er ligeledes uændret og anvendes stadig som pakhus, mens der i den nordvestlige del er indrettet offentlige toiletter og et værksted for havnefogeden. Den nye dør i sydvestgavlen er forholdsvis bred for at give adgang for kørestole.

Bygningen er inden for de senere år sat i stand af kommunen og malet med linoliemaling. Den udvendige træbeklædning er i den forbindelse udskiftet og igen udformet som oprindeligt med både en vandret og lodret beklædning. Beklædningen er ved hjørnerne dog nu beskyttet af et dækbrædt, som er skåret i gæring. Vinduerne og porten er istandsat og balkonens hvidmalede rækværk af udskårne brædder er genetableret. Døren til havnekontoret og udhængsskabet er fornyet og det er planen at genetablere en lem i taget så der igen er adgang til balkonen fra pakhuset. Den oprindelige trappe påregnes erstattet med en trappe, der er hængslet på lemmen og som, når den ikke bruges, kan hejses op i loftet.

Miljømæssig værdi

Umiddelbart foran bygningen er en hvidmalet flagstang af træ boltet til en rødmalet stander. Flagstangen er kvadratisk for neden og går længere oppe over til at være ottekantet og bliver til sidst rund. Bygningen ligger midt på Havnepladsen, som er belagt med asfalt. Det er afgørende at bygningen fortsat ligger frit på havnepladsen, men arealerne umiddelbart omkring bygningen indeholder i sig selv ikke fredningsværdier. Ringkøbing Kommune har ved udarbejdelsen af lokalplanen for området tydeligt tilkendegivet hensigten om at fastholde Havnepladsen, som de er i dag, uden yderligere bebyggelse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links