Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533438
Sted- og lokalitetsnummer
060303-39
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/8 1891, gårdejerske Signe Marie Juul 22/12 1982 Helleristninger. Klippeflade med hjulkors og skålformede fordybninger belig- gende i ager. Fladen er ca. 3 x 2 m og ligger i niveau med jordoverfladen. Fredningen omfatter klippefladen samt et område på 2 m omkring denne. Dette område, som er 7 x 6 m i udstrækning og er afmærket med cementpæle, må ikke dyr- kes eller overkøres med markredskaber. Publikum har adgang til fortidsmindet. Adgangsstien kan overpløjes. NMI: Klippeflade med helleristninger, 3 m l., 2 m br. Del- vis jorddækket i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHjulkors-Sten ved Lille Strandbygaard i Nylarsker. I en Avlsmark tæt nordvest fra Lille Strandbygaard ligger en Fladklippe, 9 Fod lang, 5 Fod 6 Tommer bred. Den hæver sig ikke op over Jordfladen, men ligger saa dybt, at der ved Pløining og Harvning trækkes et tyndt Lag Jord hen paa den. Paa den omtrent vandrette Flade findes meget mærkelige Helleristninger: 9 fireegede Hjul af hvilke et med dobbelt Kreds (de største Hjul have et Tværmaal af 10 Tommer) 4 Hjul uden Kors ca 50 skaalformede Fordybninger af hvilke 1 findes i Randen af et fireeget Hjul 1 midt i Centrum af et saadant, 1 indenfor et Hjørne ved Centrum af et fireeget Hjul og 1 i et Hjul uden Kors. Mindst 2 Gange ere to og to skaalformede Fordybninger sammendragne ved en svag Gnidning eller Ristning. To store Ovaler, fra den ene af disse gaar en svagt buet Ristning hen til et fireeget Hjul. De fleste Ristninger ere meget tydelige. Stenen burde ubetinget fredlyses, men Eieren vil paa ingen Maade indlade sig paa at underskrive en Declaration. Derimod har han lovet at lade Stenen ligge i Fred (jvf. min Indberetning om Helleristninger Tegning N:3). Bevoksning: 1984: Græs
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKlippeflade med Helleristninger 3 m l., 2 m br. delvis jorddækket i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKlippeflade med hjulkors og skålformede fordybninger beliggende i ager. Fladen er ca. 3 x 2 m og ligger i niveau med jordoverfladen. Fredningen omfatter klippefladen samt et område på 2 m omkring denne. Dette område, som er 7 x 6 m i udstrækning og er afmærket med cementpæle, må ikke dyrkes eller overkøres med markredskaber. Publikum har adgang til fortidsmindet. Adgangsstien kan overpløjes.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulært område, markeret ved 4 beton-M.S. og omsluttende den fredede klippehelle med hjulkreds -og skåltegn m.m. 0,1 x 5,3 x 4,3 m. NB: Det fredede areal (jfr. deklarationsteksten) går noget uden for det rektangulært afmærkede områdes sider. ** Seværdighedsforklaring ** En smuk helleristning, på hvilken adskillige tegn er så dybtskårne, at de fremtræder utvetydigt selv for den helt utrænede tilskuer. Bevoksning: 1984: Græs
1998
Byggeri og anlæg - Bornholms Museum
1998
Anmeldelse fra privat - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1998
Museal besigtigelse - Bornholms Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links