Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533441
Sted- og lokalitetsnummer
060303-46
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-40, 39, 42, 41, 43. Ejerlav: Nylars Jordfast sten, 2 x 1,5 m. På oversiden ses adskillige skål- formede fordybninger. I eng.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved disse Røser [sb.45A-45B] ligger en Mængde større og mindre Granitblokke. Paa to af disse er der skaalformede Fordybninger [sb.46A-46B]. Paa den ene den vestligste [sb.46B] er der mindst 8 og paa den anden den østligste [sb.46A] er der mindst 31. - (jvf min Indberetning om Helleristninger Tegning N:6 og 7)
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten 2 x 1,5 m. Paa Oversiden ses adskillige skaalformede Fordybninger. I Eng.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast stenblok på hvis nogenlunde plane, NØ-hældende overflade der ses spredte skåltegn (mindst 4.5 stk), dog vanskelige at erkende på grund af stenens lavbevoksning. 0,5 x 3 x 2,5 m.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiHelt overgroet af brombær.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links