Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533442
Sted- og lokalitetsnummer
060303-46
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-40, 39, 42, 41, 43. Ejerlav: Nylars Jordfast sten, 3 x 2 m, 0,75 m over jorden. Søndre kant af- flækket. Tværs over ses en række kilehuller. På oversiden findes skålformede fordybninger. I eng.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved disse Røser [sb.45A-45B] ligger en Mængde større og mindre Granitblokke. Paa to af disse er der skaalformede Fordybninger [sb.46A-46B]. Paa den ene den vestligste [sb.46B] er der mindst 8 og paa den anden den østligste [sb.46A] er der mindst 31. - (jvf min Indberetning om Helleristninger Tegning N:6 og 7)
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten, 3 x 2 m, 0,75 m over Jorden. Søndre Kant afflækket. Tværs over ses en Række Kilehuller. Paa Overfladen findes skaalformede Fordybninger. I Eng.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor jordfasr stenblok, hvis plane, nordligt hældende overflade har adskillige tydelige skåltegn, samt en række kløvehuller. Af den nordlige (ikke den sydlige) langside er i ældre tid bortkløvet et langt, smalt stykke. 1 x 3,5 x 2,7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig hovedsagelig for sin smukke beliggenhed på lille, afgræsset eng omgivet af træer og stengærder, samt selvfølgelig for de tydelige skåltegn.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links