Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533440
Sted- og lokalitetsnummer
060303-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-40, 39, 42, 41, 43. Ejerlav: Nylars Høj, 0,75 x 15 m. Velbevaret. I plantning.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTre Stenrøser [sb.45A-45B] NV fra Store Strandbygaard, den største af disse [formentlig sb.45B] har et Tværmaal af ca 20 Alen og er randsat med liggende større og mindre Sten.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,75 x 15 m. Velbevaret. I Plantning.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor, meget udflydende høj, hvis afgrænsning vanskeligt kan præciseres. Tilsyneladende lidt aflang i Ø/V. I Ø-enden ses flere store sten på højen. 1 x 18 x 14 m.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiNu helt overgroet af uigennemtrængeligt krat af brombær, tjørn og vildrose.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links