Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201267
Sted- og lokalitetsnummer
130717-15
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/11 1881. Skænket. To sten med helleristninger på jordstykke, 5 x 8 m. (Udgravede i den sløjfede "Mandshøj").

Undersøgelseshistorie

1881
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSb. 14-15: Fotos af to helleristningssten, oprindeligt fra "Mandsbjerghøj" sb. 14 Øster Velling sogn, men nyopstillet i 1880-81 ved sb. 15 Øster Velling sogn.
1881
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTo reste sten opsat ved Ø-side af kommunevej. Den vestlige sten er 0,8 m høj, 0,7 m bred og 0,7 m dyb. Den østlige er 1.0 m høj, 1,0 m bred og 0,8 m dyb. På den vestlige sten ses ingen ristninger i almindeligt dagslys. Den østlige har en helt plan billedflade, hvorpå koncentriske cirkler, hvoraf flere parvis indrammet af ovaler i dobbeltstreg, der aftegner sig dels i lys/skygge, dels i en tynd lav-vegatation. Stenene er tilført stedet fra den sløjfede og udgravede "Mandbjerghøj" (ikke "Mandshøj", som angivet i fredningstekxt). Bør medinddrages i listen over "Nationale fortidsminder" og gøres til genstand for skiltning. Lille P-plads findes umiddelbart V for vejen overfor helleristningstenene. Kortbord bør opsættes ved P-plads for ikke at dominere fortidsmindet visuelt. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig fortidsmindetype: sten med helleristnin ger af enestående art. Let tilgængelig. Hidrører fra høj, hvorfra fund.
1998
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. På græsstykket er udover de to helleristningssten også FM-sten og infotavler. Helleristningerne er ikke synlige i dagslys. Beliggende i græsstykke i skovkant.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links