Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201263a
Sted- og lokalitetsnummer
130717-30
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Øster Velling matr.nr.26a (Fællesskov). Høj, 1,5 x 16 m. I top firkantet stenkammer i Ø-V uden over- ligger. Mod V 1 gavlsten, Ø 2 og 2 i hver af langsiderne. 1,5 x 0,75 m, dybde 0,5 m. Med nyplantet gran i plantage.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Uspecificeret museal aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, beliggende på sydvendt skråning i højden varierer fra 1.7 m (i N) til 3,5 m. Ingen synlige randsten. I toppen et rektangulært dyssekammer orienteret ØSØ/VNV, sat af 1 sten i V og 2 i hver af langsiderne. Ø-gavlen er nu jorddækket, men stenene her kan mærkes med jordspyd. Indvendige mål: 1,8 x 1,0 m, dybde 0,3 m. Flere rævegrave især V for kammeret. Bevokset med gamle graner, brombær, samt enkelte unge bøge- og hyldetræer. Flere fældede mindre træer ligger på højen. 11.7.91: Efter anmeldelse genbesigtiget af PRM og Susanne Tøt (jfr. vedlagte besigtigelsesnotat). Kammeret tømt for jord som led i rovgravning. Febr.93: Skaden retableret i 1992 af Århus amt under Karsten Kristiansens opsyn. På grund af nogle mildt sagt tågede ejerforhold, som det aldrig lykkedes at opklare, er der ikke sket nogen sanktioner i sagen, jfr. sag SN6113-0150. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer.
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet nogenlunde som beskrevet dog uden gran, brombær mm. og uden træaffald. Idag græsklædt og bevokset med bregner med stubbe efter gamle fældede træer. Meget stor og flot høj. Ujævne sider efter rævegrave.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links